HAYAL EDİYOR

DEĞER KATIYORUZ !

Hikayemiz

Solution Cube özellikle Endüstriyel Tesis Yönetimi kavramını çok daha teknolojik bir altyapıya dönüştürüp, ölçülebilir, kontrol edilebilir, yönetilebilir ve raporlanabilir bir hale getirmek hedefiyle 2014 yılında kurulmuştur. Sunmakta olduğumuz Endüstriyel IoT ekipmanları, bulut tabanlı IoT platformu ve veri analiz katmanları sayesinde personel, enerji, ekipman, üretim verimliliği ölçüm ve analiz hizmeti veriyor, müşterilerimizin karlılıklarını arttırarak, rekabet şartlarını kolaylaştırıyor, üretim planlamalarında öngörülebilirliklerini arttırıyor geleceğe hızla hazırlanmalarını sağlıyoruz.

Solution Cube

Neden Biz ?

ÖLÇEREK YÖNETMEK

Ölçüm ekipmanlarından IoT platformuna gelen verileri kullanarak tesislerdeki enerji, personel, ekipman ve bunun sonucu olarak üretim verimliliğini farklı veri setleriyle korelasyonlar kurarak arttırıyor, müşterilerimize maliyet ve rekabet avantajı kazandırıyoruz.

HİZMET MÜKEMMELLİĞİ

Elde ettiğimiz deneyim ile sürekli değişen müşteri ihtiyaçlarına karşılık veriyor, yeniliğe yatırım yapıyoruz. Hizmet vermekte olduğumuz müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırıyorken sürekli olarak kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

İŞ SONUÇLARINI GELİŞTİRMEK

Endüstriyel IoT altyapımız ile interneti kullanarak insanları, süreçleri ve varlıkları irtibatlandırıyor, iş sonuçlarını optimize ediyoruz.

Neler Yapıyoruz ?

Siz işinize odaklanın, projelerinizde ihtiyacınız olacak tüm yönetim hizmetlerini biz yerine getirelim.

 

Trend Oluşturma ve İzleme

Tesiste üretim prosesinde kullanılan kritik ekipmanların çektiği enerjileri anlık takip edierek farklı zaman dilimlerinde harcanan enerji trendlerini oluşturuyor, tesisin normal çalışma limitlerini tespit ediyoruz.

 

Kural Seti Oluşturma

Tesise özel normal limitler (alt ve üst değerler) oluştuktan sonra bu limitler dışındaki değerlerle ilgili kuralları (limit dışı değerlerin karşılaşılma sıklığı, zamanlaması, süresi, limit dışı değerin limit değerle arasındaki farkın büyüklüğü vb.) oluşturuyoruz.

 

Gerçek Zamanlı Veri Analizi

Oluşturulan bir kuralın uygulanması gerektiğinde ne yapılması gerektiğini tesis yöneticileriyle birlikte belirliyor, ilgili aksiyon planlarını ve alarmları sisteme tanımlıyoruz.

 

Önleyici Dinamik Görevlendirme

IoT platformundan herhangi bir kural ihlaliyle ilgili bir alarm gelmesi durumuna karşı tesis içindeki senaryoları belirliyor, aksiyon planı ve görev tanımlamalarını tesis yöneticileriyle beraber oluşturuyor ve tesis yöneticilerine eğitim veriyoruz.

 

Önleyici Bakım Hizmetleri

Tesiste kullanılan bir Kurumsal Varlık Yönetimi Sistemi varsa Endüstriyel IoT sistemiyle bütünleşik çalıştırıyor (otomatik iş emri oluşturma vb.) arıza ortaya çıkmadan bakım yapılmasını sağlıyoruz. Bunun sonucunda müşterilerimize arıza giderme, yedek parça ve iş durması maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlıyoruz.

 

Bakım Personeli Yetkinlik ve Verimlilik Ölçümü

Tesiste kullanılan bir Kurumsal Varlık Yönetimi Sistemi varsa Endüstriyel IoT sistemiyle bütünleşik çalıştırıyor (her bir personelin takip sistemi sayesinde tesiste bölge bazında geçirdiği zamanı analiz ediyor) bakım personeli tarafından yapılan işlerin (arızaların yeniden oluşma sıklığı, arıza kök neden tespitinin doğru yapıldığının teyidi vb.) verimliliğini ölçümlüyor ve insan hatası kaynaklı sorunları azaltıyoruz.

 

Enerji Verimliliği Projeleri Geliştirme

Yapılacak olan veri analizleri sayesinde enerjinin verimsiz kullanıldığı alanları belirliyor, enerji verimliliği projeleri oluşturuyor ve yatırım tamamlandıktan sonra verimlilik artışlarını raporlayarak yatırım geri dönüş süresinin planlanan- gerçekleşen karşılaştırmalarını müşterilerimize sunuyoruz.

 

Tesisler Arası Karşılaştırma

Birden fazla lokasyonda tesisi olan firmalar için her tesiste sağlanan verimlilik sonuçlarını tesisler arasında karşılaştırılarak en iyi uygulamaları belirliyor ve bu uygulamaların diğer tesislerde de uygulanarak verimliliğin arttırılmasını sağlıyoruz.

Grubumuzdan Güç Alıyoruz !

Bağlı bulunduğumuz Ülke Şirketler Grubu çatısı altında hizmet vermekte olan grup iştiraklerimizden güç alıyor, müşterilerimiz için entegre hizmet modelleri oluşturuyoruz.

SCC Türk Çevre Teknolojileri A.Ş.

SCC Türk Avrupa ve Ortadoğu pazarında 1996’dan bu yana su ve çevre alanında projeler geliştirmek, yeni çıkan teknolojiler ile kazanılmış tecrübeleri çocuklarımıza miras olarak yaşanabilir tabiat bırakma hedefi ile projelerine yansıtmaktadır.

ATP Çevre ve Enerji Sistemleri A.Ş.

ATP ülkemizin her geçen gün artan enerji ihtiyacının karşılanması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, çevre kirliliğinin minimum seviyelere indirilerek yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarının oluşturulması adına çalışmaktadır.

Eptaş Enerji Ticaret A.Ş.

EPTAŞ Enerji, yeni düzenlemelerle enerji sektöründe serbest tüketici limitinin düşmesi ve ikili anlaşmaların önünün açılmasıyla birlikte elektrik satış çalışmalarına hız vermekte, serbest tüketici limitini geçen tüm tarife gruplarına tüketim ayrımı gözetmeksizin ucuz elektrikten faydalanma olanağı sunmaktadır.

Hizmet vermekte olduğumuz tüm projelerde nicelikten çok niteliğe önem verdik. Bu yüzdendir ki takımlarımızı hep nitelikli arkadaşlardan oluşturduk. Sektörümüze yeni bir heyecan katmak, verilen hizmetleri farklılaştırmak adına teknoloji ve inovasyona her zaman açık olduk.

Solutıon Cube Mobil App.

Solution Cube Mobil Uygulaması ile tesis yönetim hizmetleri, anlık veri görüntüleme ve ekipman takip hizmetleri müşterilerimizin parmaklarının ucunda !

0
Sahadaki IOT Cihaz Sayısı
0
Takibi Yapılan Ekipman Sayısı
0
Takibi Yapılan Enerji Analizörü Sayısı
0
Anlık Analiz Edilen Veri Sayısı

Bize Ulaşın

  İletişim

  444 85 53

  info@scfm.com.tr


  Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulv. No:2/6 Mira Tower Ümraniye/İstanbul

  Hikayemizi İzleyin

  Başarıların Arkasındaki Gizli Kahramanlar