Veri Kaynaklı, İleri Analitik, İnovatif Dijital

ÇÖZÜMLER

Hikayemiz

Solution Cube özellikle Endüstriyel Tesis Yönetimi kavramını çok daha teknolojik bir altyapıya dönüştürüp, ölçülebilir, kontrol edilebilir, yönetilebilir ve raporlanabilir bir hale getirmek hedefiyle 2014 yılında kurulmuştur. Sunmakta olduğumuz Endüstriyel IoT ekipmanları, bulut tabanlı IoT platformu ve veri analiz katmanları sayesinde personel, enerji, ekipman, üretim verimliliği ölçüm ve analiz hizmeti veriyor, müşterilerimizin karlılıklarını arttırarak, rekabet şartlarını kolaylaştırıyor, üretim planlamalarında öngörülebilirliklerini arttırıyor geleceğe hızla hazırlanmalarını sağlıyoruz.

Solution Cube

Neden Biz ?

ÖLÇEREK YÖNETMEK

IIoT teknolojilerini kullanarak, enerji, personel, üretim proses parametreleri ve kurumsal varlıklarınızla ilgili performans ölçümleri yapıyoruz.

KARAR DESTEK SİSTEMİ

Farklı kaynaklardan gelen verileri tek bir veri tabanında toplayarak işinize özel raporlama teknikleriyle İş Zekâsı metotlarını birleştiriyoruz.

OPTİMİZASYON & VERİMLİLİK

Veriler arasında farklı neden sonuç ilişkileri kurarak yeni bakış açıları ve iç görüler oluşturuyor, müşterilerimiz için katma değerli çözümler oluşturuyoruz.

Neler Yapıyoruz ?

Veri kaynaklı ileri analitik hizmetlerimiz ile verilerinizi anlamlandırın ve geleceğe ışık tutun!

Ekipman Tabanlı Analiz & Raporlama

Kritik ekipmanların toplam ve ortalama çalışma süreleri ve kapasite kullanım analizleri, ürettikleri birim başına tükettikleri enerji analizleri

Ürün Tabanlı Analiz & Raporlama

Üretilen ürünlerin üretim miktarları analizleri, üretilen ürünlerde dakika başına tüketilen elektrik enerjisi analizleri, üretim standardizasyon analizleri

Çalışan Verimliliği Analizi

Personel bazında mesai çalışma raporları, verimli çalışma süresi analizleri, bölgelere mesai analizleri ve iş akış analizleri

Performans Tabanlı Analiz

Birim enerji ile üretilen ürün, dakikada tüketilen enerji, personel çalışma süresinde tüketilen enerji, birim ürün üretmek için gereken personel çalışma süresi

Zaman Zekası Raporlama

Month Over Month Growth %, Previous Month (PM), Month Over Month (MOM), Year to Date (YTD), Year Over Year (YOY) vb. analizler

Trend Oluşturma & İzleme

Tesiste üretim prosesinde kullanılan kritik ekipmanların kullandığı enerjinin dakika hassasiyetinde takip edilerek (gündüz, gece, vardiya, hafta içi, hafta sonu vb.) farklı zaman dilimlerinde harcanan enerjinin trend ve tesisin normal çalışma limit analizleri

Tesisler Arası Karşılaştırma

Birden fazla tesisi olan firmalar için her tesisin performans analizlerinin birbirleriyle karşılaştırılması, en iyi uygulamaların belirlenmesi ve verimlilik artışı sağlanması

Kural & Alarm Seti Oluşturma

Tesise özel normal limitler (alt ve üst değerler) oluştuktan sonra bu limitler dışındaki değerlerle ilgili kural seti oluşturma (limit dışı değerlerin karşılaşılma sıklığı, zamanlaması, süresi, limit dışı değerin limit değerle arasındaki farkın büyüklüğü vb. analizler).

Solutıon Cube Veri Analizi Platformu

Solution Cube İş Zekası (BI) altyapısı ile tesisinize ait IoT, ERP, SCADA, EAM vb. uygulamalarınızdaki verilerinizi tek bir platform altında bir araya getiriyor, veriler arası ilişkilendirmeleri oluşturarak veri analizi yapıyoruz!

0
Sahadaki IOT Cihaz Sayısı
0
Takibi Yapılan Ekipman Sayısı
0
Takibi Yapılan Enerji Analizörü Sayısı
0
Anlık Analiz Edilen Veri Sayısı

Stratejik İş Ortaklarımız

Microsoft

AMAZON WEB SERVICES

TRIO MOBIL

Solution Cube uzman kadrosu, büyük veri altyapısı, veri analizi platformu ve mühendislik hizmetleri ile kurumunuza değer katar.

Bize Ulaşın


  İnternet İletişim Formu Aydınlatma Metni

  İletişim

  444 85 53

  info@scfm.com.tr


  Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulv. No:2/6 Mira Tower Ümraniye/İstanbul

  Hikayemizi İzleyin

  Başarıların Arkasındaki Gizli Kahramanlar